Skip to content

Suomen koulutetut ekokampaajat ry

Koulutettu ekokampaaja palvelee asiakasta huomioiden käyttämiensä tuotteiden vaikutukset sekä ihmiseen että ympäristöön.

Ekokampaaja pyrkii ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin työskentelyssään.

Eko-eettiset periaatteet

  • Työskennellään ilman turhia kemikaaleja minimoiden vesistöjen ja luonnon kuormitusta.
  • Valitaan raaka-aineet jotka eivät rasita ympäristöä eivätkä ihmisen terveyttä.
  • Noudatetaan kestävän kehityksen mukaisia periaatteita.
  • Suositaan kulutusta kestäviä ja pestäviä materiaaleja.
  • Suositaan kierrätystä ja uusiokäyttöä.
  • Ylläpidetään hyvää raaka-ainetuntemusta ja ymmärrystä käytettyjen aineiden vaikutuksesta luontoon ja ihmiseen.
  • Ylläpidetään ajankohtaista tietoa lainmukaisesta alan markkinoinnista ja alan kehityksestä.

Koulutetun ekokampaajan tunnistat tästä logosta:

Ota yhteyttä info@koulutetutekokampaajat.fi