Skip to content

Tietosuojaseloste

Toimimme rekisterinpitäjänä niille henkilötiedoille, joita keräämme jäsenistämme , sekä tapahtumien osallistujista. Henkilötietoja keräämme vain siinä määrin, kuin tarvitsemme niitä ylläpitääksemme ja hoitaaksemme jäsensuhdettamme. Tässä tietosuojakäytännössä on käsitelty niitä periaatteita, joita noudatamme henkilötietoja käsitellessämme.

Rekisterinpitäjä on Suomen Koulutetut Ekokampaajat ry, info@koulutetutekokampaajat.fi

Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa

Sähköpostiosoite sihteeri@koulutetutekokampaajat.fi

Henkilötietojen käyttötarkoitukset

Jäsenrekisteriin tallennamme yhteystiedot kuten etu- ja sukunimi, postiosoite, sähköpostiosoite, valmistumisvuosi sekä jäsensuhdetta koskevat laskutus-, maksu- ja tilaustiedot. Tietolähteenä ovat jäsenen hakemuksessaan antamat tiedot. Tietoja käytetään jäsenyyksien ylläpitoon, sähköiseen jäsenviestintään ja tilastointiin.

Tietojen säilytysaika

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 2 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Mikäli jäsen ilmoittaa eroavansa yhdistyksestä, tiedot poistetaan välittömästi. Ellei rekisteröity ole maksanut jäsenmaksuaan kahteen vuoteen jäsenen henkilötiedot poistetaan ja muutetaan sellaiseen muotoon, ettei tiedon kohde ole niistä enää tunnistettavissa.

Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä voi käsitellä henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Emme myy tai vuokraa rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Rekisteröidyn oikeudet / Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää osoitteeseen info@koulutetutekokampaajat.fi

Jäsenillä on oikeus vaatia jäsenrekisterissä olevan väärän tiedon korjaamista. Tiedonkorjauspyyntö on tehtävä sähköisesti tai kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään sähköisessä rekisteripalvelussa. Jäsenrekisteri on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla sekä ssl-salauksella. Jäsenrekisteriin on pääsy vain nimetyillä henkilöillä.

Rekisteriä ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen.